Udvalgsarbejdet

Frivilligt udvalgsarbejde i beboerdemokratiet er kernen af et velfungerende kollegium, og sådan er det også på Tietgenkollegiet. Kollegiet er i evig udvikling og vi forventer, at alle beboere hjælper til – ikke fordi du “bør”, men fordi det er sjovt, og fordi du ønsker at være med til at gøre Tietgenkollegiet til et bedre sted at bo.

En vej til medbestemmelse og et bedre kollegieliv

Beboerdemokratiet og udvalgsarbejde er kollegianernes vej til medbestemmelse på det overordnede plan. Er der noget, man ønsker at skabe, ændre eller støtte, så er der altid gode muligheder for at føre det ud i livet – ofte med hjælp og opbakning fra både de øvrige beboere og administrationen.

Nye kompetencer – nye venner

At deltage i beboerdemokratiet og udvalgsarbejdet behøver bestemt ikke blot at være en sur pligt. Tværtimod er det en oplagt mulighed for enten at arbejde med noget, man interesserer sig for, eller for at udvikle nye kompetencer. Og når man samarbejder om et projekt på tværs af køkkenerne, møder man hele tiden nye, spændende mennesker. Alt sammen noget der er med til at give et endnu tættere tilhørsforhold til kollegiet.

Kollegierådet – beboerdemokratiets centrum

I Kollegierådet diskuteres emner, der vedrører alle beboere, og der udveksles erfaringer og holdninger på tværs af køkkenerne. Officielt består Kollegierådet af 30 repræsentanter – én fra hvert køkken – og et ledende organ, Forretningsudvalget, der består af fem beboervalgte medlemmer. Til de månedlige møder deltager typisk også de forskellige udvalgsformænd samt en repræsentant fra administrationen.

Udvalg til enhver sag – og smag

Tietgenkollegiets udvalgsstruktur er dynamisk og udvikler sig hele tiden afhængig af de mennesker, der deltager. Derfor er der gode mulighede for at bidrage med lige det, man har lyst til. I skrivende stund er der mere end 10 aktive udvalg, der hver især beskæftiger sig med forskellige dele af kollegielivet – både de mere formelle, som fx Indstillingsudvalget, der omhyggeligt behandler alle ansøgninger, og de mere festlige, såsom Barudvalget, der ikke overraskende er et af de mest populære udvalg.