Organisation

Tietgenkollegiet er blevet til på baggrund af en donation fra Nordea-fonden. På grund af donationens og kollegiets størrelse blev det besluttet at skabe et selvstændigt organ, Fonden Tietgenkollegiet, til at varetage kollegiets opførelse og drift.

Tietgenkollegiets daglige administration og drift varetages af kollegiets administrationsdeling med et nedsat kollegieråd bestående af beboere som sparringspartner.

Bestyrelsen for Fonden Tietgenkollegiet

Formand: Mogens Hugo
Cand. polyt., MBA
Født 1943
Dato for indtræden i bestyrelsen: 29.10.2001.
Senest valgt til bestyrelsen i 2022. Udløb af aktuel valgperiode i 2024.
Særlige kompetencer:
Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde
Øvrige hverv:
Formand for bestyrelsen i Dan Technologies A/S, Capidea Management A/S, Teater Mungo Park – Allerød, Teater Mungo Park – Kolding, Næstformand i Institutionen Dr. Dante – Mungo
Bestyrelsesmedlem i Ejendommen Østre Gasværk (fond), Direktør i Hugo Invest II ApS

Ulla Margrethe Wewer
Cand. med., Professor dr. med., Professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU, fhv. Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (2006-2022). Medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab; Ridder af 1. grad af  Dannebrogordenen (R.1).
Født 1953
Dato for indtræden i bestyrelsen: 17. 04.2023
Senest valg til bestyrelsen i 2023, Udløb af aktuel valgperiode i 2025
Særlige kompetencer:
Som forsker og underviser: Bl.a. boet og forsket i USA og deltaget mange i internationale forskningssamarbejder og konferencer.
Som dekan: Strategi og ledelse i universitetssammenhæng med forskning, uddannelse, innovation, kommunikation og samarbejde. Fokus på det gode arbejdsmiljø. Medlem/formand for bestyrelser og talrige råd, nævn og udvalg.
Øvrige Hverv:
Medlem af bestyrelsen Gerda og Aage Haenschs Fond

Per Holten-Andersen
Cand. Silv., HD, PhD, rektor for Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) 2002-2006, rektor for Copenhagen Business School (CBS) 2012-2019.
Født 1952
Dato for indtræden i bestyrelsen: 24.10.2019
Senest valgt til bestyrelsen i 2022. Udløb af aktuel valgperiode i 2024.
Særlige kompetencer:
Universitetsledelse, studentersamarbejde, bestyrelseserfaring fra offentlige institutioner og fonde.
Øvrige hverv:
Institutbestyrer, dekan og rektor på KU. Som rektor formand for utallige Fonde (SonningFonden, KU’s Almene Fond, Den Arnamagneanske Samling., m.m.m.). Bestyrelsesformand f. Virum Gymnasium indtil 2015. Medl af Egmont kollegiets bestyrelse indtil 2015

Birgitte Høier
Dr. Ph.D, Adjunkt, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns universitet
Født 1970
Dato for indtræden i bestyrelsen: 12. april 2016
Senest valgt til bestyrelsen i 2023. Udløb af aktuel valgperiode: 2025
Særlige kompetencer:
National og international forskningserfaring med fokus på effekt af fysisk træning på det kardiovaskulære system i raske unge og ældre samt i kardiovaskulære sygdomme, projektledelses erfaring fra humane forskningsprojekter, medvejleder for bachelor, kandidat og Ph.D studerende, indsigt i studieforhold for universitetsstuderende på alle niveauer
Øvrige hverv:
Suppleant for Ph.D-studerende ved Københavns Universitet i bestyrelsen for Research Education Program in Sport Sciences (REPS), Danmark, 2010-2013.Medstifter og formand for bestyrelsen i nystiftet andelsboligforening Nørrebrogade 190/Ægirsgade 1, København N, Danmark, 2003-2006. Bestyrelsesmedlem og formand i vuggestuen,Rådmandsgade 1, København N., børnehaven Ragnarok, København Ø og i Kollegiegårdens vuggestue, København N, 2001-2008.

Jens Frydenvang, Ph.D., Cand.Scient., Adjunkt på Københavns Universitet.
Født: 1986
Dato for indtræden i bestyrelsen: 22.04.2020
Senest valg til bestyrelsen i 2022. Udløb af aktuel valgperiode i 2024.
Særlige kompetencer: Blandt de første beboere der flyttede ind på Tietgenkollegiet og bidrog bredt til opstart af beboer-grupper, herunder Kollegierådet og som formand for dette gennem flere år. Forsker ved Københavns Universitet med direkte involvering NASA’s Mars Science Laboratory og Mars 2020 missionerne der udforsker Mars med Curiosity og (fra februar 2021) Perseverance roverne. Omfattende indsigt i dansk og international forskning og arbejder direkte med universitetsstuderende. Stor erfaring med udbredelse af videnskabelige resultater fra vores udforskning af Mars til alle aldersgrupper.
Øvrige hverv: Mangeårigt medlem i bestyrelsen i Ejerforeningen Ved Sønderport 14-24. Medstifter af SpectraCrop Aps.

Vedtægter Fonden Tietgenkollegiet

 

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne sundhed, motion, natur og kultur.

Nordea-fonden er en erhvervsdrivende fond og som sådan en selvstændig juridisk enhed, uafhængig af stifteren. Navnefællesskabet med banken Nordea AB refererer til banken og fondens fælles historiske rødder i Sparekassen SDS. Siden fondens stiftelse er hovedparten af fondens egenkapital placeret i bankaktier, i dag aktier i Nordea AB.