Organisation

Tietgenkollegiet er blevet til på baggrund af en donation fra Nordea-fonden. På grund af donationens og kollegiets størrelse blev det besluttet at skabe et selvstændigt organ, Fonden Tietgenkollegiet, til at varetage kollegiets opførelse og drift.

Tietgenkollegiets daglige administration og drift varetages af kollegiets administrationsdeling med et nedsat kollegieråd bestående af beboere som sparringspartner.

Bestyrelsen for Fonden Tietgenkollegiet

Formand: Mogens Hugo
Cand. polyt., MBA
Født 1943
Dato for indtræden i bestyrelsen: 29.10.2001.
Senest valgt til bestyrelsen i 2018. Udløb af aktuel valgperiode i 2020.
Særlige kompetencer:
Operationel og strategisk ledelse, børsnoterede internationale koncerner, strategiudvikling, finans, investering, risikostyring, stor bestyrelseserfaring i industri- og finansvirksomheder og fonde
Øvrige hverv:
Formand for bestyrelsen i Dan Technologies A/S, Capidea Management A/S, Teater Mungo Park – Allerød, Teater Mungo Park – Kolding, Næstformand i Institutionen Dr. Dante – Mungo
Bestyrelsesmedlem i Ejendommen Østre Gasværk (fond), Direktør i Hugo Invest II ApS

Finn Junge-Jensen
MBA, fhv. rektor på CBS
Født 1944
Dato for indtræden i bestyrelsen: 29.10.2001.
Senest valgt til bestyrelsen i 2017. Udløb af aktuel valgperiode i 2019.
Særlige kompetencer:
Strategi og ledelse, omfattende bestyrelseserfaring fra private virksomheder, offentlige institutioner og fonde.
Øvrige hverv:
Medlem af bestyrelserne: Politiken-Fonden, Boligfonden for internationale studerende og gæsteforskere ved Handelshøjskolen i København, Vedbygaard Rekonvalescenthjem, A/S Politiken Holding, Fonden Tietgenkollegiet, Diakonissestiftelsen, Klitgården Fond, Ordrupgaard, advisory board medlem

Kjeld Møllgård
Professor, dr. med., fhv. rektor på Københavns Universitet
Født 1942
Dato for indtræden i bestyrelsen: 29.10.2001.
Senest valgt til bestyrelsen i 2017. Udløb af aktuel valgperiode i 2019.
Særlige kompetencer:
Indsigt i studieforhold og kendskab til studerende på alle planer. Selv kollegiebeboer med bredt kendskab til Hovedstadens kollegier.
Øvrige hverv:
Institutbestyrer, dekan og rektor på KU. Som rektor formand for utallige Fonde (SonningFonden, KU’s Almene Fond, Den Arnamagneanske Samling., m.m.m.). Bestyrelsesformand f. Virum Gymnasium indtil 2015. Medl af Egmont kollegiets bestyrelse indtil 2015

Hanne Leth Andersen, rektor på Roskilde Universitet
Rektor og professor, Roskilde Universitet (RUC)
Født 1962
Dato for indtræden i bestyrelsen: 21.09.2015
Senest valgt til bestyrelsen i 2018. Udløb af aktuel valgperiode i 2020.
Særlige kompetencer:
Strategi og ledelse, universitetspædagogik og uddannelsesforskning, kvalitet i uddannelse, fremmedsprog.
Øvrige hverv:
Medlem af bestyrelserne: Tietgenkollegiet i København, Herlufsholm Skole og Gods, Folketeatret, Arken Museum for Moderne Kunst, Brøndal’s Legatbestyrelse samt af DEA’s board.
Øvrige poster: Formand for Danske Universiteters Uddannelsespolitiske Udvalg, medlem af AC’s tænketank for universiteterne, International Advisory Board for det Norske Forskningsråd, Uddannelsesministerens inspirationsgruppe for Filosofikum, følgegruppe for evaluering af karakterskalaen, formand for bedømmelseskomité for den franske regerings investeringsprogram “Investissements d’avenir: Nouveaux Cursus à l’Université”.

Birgitte Høier
Dr. Ph.D, Adjunkt, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns universitet
Født 1970
Dato for indtræden i bestyrelsen: 12. april 2016
Senest valgt til bestyrelsen i 2018. Udløb af aktuel valgperiode: 2020
Særlige kompetencer:
National og international forskningserfaring med fokus på effekt af fysisk træning på det kardiovaskulære system i raske unge og ældre samt i kardiovaskulære sygdomme, projektledelses erfaring fra humane forskningsprojekter, medvejleder for bachelor, kandidat og Ph.D studerende, indsigt i studieforhold for universitetsstuderende på alle niveauer
Øvrige hverv:
Suppleant for Ph.D-studerende ved Københavns Universitet i bestyrelsen for Research Education Program in Sport Sciences (REPS), Danmark, 2010-2013.Medstifter og formand for bestyrelsen i nystiftet andelsboligforening Nørrebrogade 190/Ægirsgade 1, København N, Danmark, 2003-2006. Bestyrelsesmedlem og formand i vuggestuen,Rådmandsgade 1, København N., børnehaven Ragnarok, København Ø og i Kollegiegårdens vuggestue, København N, 2001-2008.


Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, som støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden for områderne sundhed, motion, natur og kultur.

Nordea-fonden er en erhvervsdrivende fond og som sådan en selvstændig juridisk enhed, uafhængig af stifteren. Navnefællesskabet med banken Nordea AB refererer til banken og fondens fælles historiske rødder i Sparekassen SDS. Siden fondens stiftelse er hovedparten af fondens egenkapital placeret i bankaktier, i dag aktier i Nordea AB.