Kontakt

Kollegiets daglige drift varetages af administrationen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrationen enten direkte, via telefon eller ved at sende en email.

Administrationen

Du er velkommen til at henvende dig direkte i administrationen, som du finder ved kollegiets hovedindgang på Rued Langgaards Vej 10.

Ansatte


Administrator info@tietgenkollegiet.dk
Ansvarsområder: Ansøgninger, ind- og udflytning, generelle henvendelser
Anja Sun Englev
Regnskabschef ase@tietgenkollegiet.dk
Ansvarsområder: Bogholderi og regnskab, IT
Peter Dyhrberg-Christensen
Ejendomsinspektør pdc@tietgenkollegiet.dk
Ansvarsområder: Bygningsdrift