Videoovervågning

Parkeringskælderen
Parkeringskælderen bruges til udlejning af parkeringspladser. Der er kameraovervågning ved op/nedkørslen samt i arealet der dækker parkeringskælderen. Herudover er der nummerpladegenkendelse ved op/nedkørsel til parkeringskælderen. Overvågningen foretages med henblik på kriminalitetsforebyggelse og i tilfælde af afklaring af skader på parkerede biler. Overvågningsoptagelserne gemmes i 30 dage og slettes herefter automatisk. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist, kan optagelsen opbevares i længere tid. De overleveres som ikke til tredjemand med følgende undtagelser:

-Videooptagelser blive delt med politiet efter anmodning
-Tv-overvågningslovens pgf 4c stk. 2.

 

Administrationen
Overvågningen foretages med henblik på kriminalitetsforebyggelse, og særligt for medarbejdernes sikkerhed. Overvågningsoptagelserne gemmes i 30 dage og slettes herefter automatisk. I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist, kan optagelsen opbevares i længere tid. De overleveres som ikke til tredjemand med følgende undtagelser:

-Videooptagelser blive delt med politiet efter anmodning
-Tv-overvågningslovens pgf 4c stk. 2.

 

______________________________________________________________________

The Underground parking lot
The surveillance is carried out with the purposes of crime prevention and resolving damage. The ramp is covered by video- and license plate recognition camera. The parking area is covered by video cameras. The surveillance recordings are saved for 30 days and then deleted automatically. In special cases where it is necessary for the sake of a specific dispute the recording can be stored for a longer period. Footage will not be passed on to third parties, with the exception of the following:

- Surveillance recordings will be handed over to the police upon request.
- Danish Act on TV-surveillance section 4c, subsection c

 

The Administration
The surveillance is carried out with the purpose crime prevention and for the safety of the employees. The surveillance recordings are saved for 30 days and then deleted automatically. In special cases where it is necessary for the sake of a specific dispute the recording can be stored for a longer period. Footage will not be passed on to third parties, with the exception of the following:

- Surveillance recordings will be handed over to the police upon request.
- Danish Act on TV-surveillance section 4c, subsection c