Kan man gøre det gode kollegium endnu bedre?

Udgivet d. af Marie Asperud Sveistrup

Det kan ikke komme bag på ret mange, at det sociale liv og engagement i fællesskabet er noget, vi vægter meget højt her på Tietgenkollegiet. På den lille skala er det at indgå tætte bånd med sine naboer på køkkenet en selvfølgelig del af det at bo her, og for langt, langt de fleste sker det helt naturligt ved indflytning, at man bliver indlemmet i den lille køkkenfamilie med det samme. På den store skala er det at indgå i andre fællesskaber på tværs af køkkenerne ved for eksempel at være medlem af et eller flere udvalg en lige så stor selvfølgelighed ved det at bo på kollegium i almindelighed og på Tietgen i særdeleshed.

Udvalgsarbejde giver en helt anden dimension i det at være kollegianer, idet man på denne måde får et indblik i livet, som det leves andre steder i bygningen, og i de dynamikker, der er på kollegiet. Ikke mindst lærer man andre mennesker at kende, der brænder for samme sag som en selv, og man får mulighed for at få indflydelse på vores højtskattede beboerdemokrati.

Alligevel er det langt fra alle af de 380 beboere, der vælger at deltage i det store beboerfællesskab gennem udvalgsarbejdet. Ikke at det skal være et krav – men vi stræber højt efter, at endnu flere end det antal, der allerede gør det, skal tage aktivt del i det sociale fællesskab på tværs af køkkenerne, fordi det gavner kollegiet som helhed, og ikke mindst gør oplevelsen af at bo på kollegium endnu bedre.

Men hvordan opfordrer man beboerne til at engagere sig? Man sørger for at indfange dem lige fra starten!

Der har derfor i de seneste måneder været nedsat en arbejdsgruppe af kollegianere på Tietgenkollegiet, som havde til formål at brainstorme på, hvordan vi udvikler det bedste nye introforløb for nye kollegianere. Tanken er, at hvis man med det samme, folk flytter ind, giver dem det indtryk, at kollegiet er et sted, hvor det at være socialt aktiv er det mest naturlige i verden, så vil de også efterleve det. For at udvikle nogle konkrete løsningsforslag til, hvordan vi altså kan gøre Københavns Bedste Kollegium endnu bedre, drog 30 tietgenkollegianere i oktober måned på en tredages hyttetur, hvor der blev diskuteret, brainstormet, workshoppet og argumenteret, til vi slet ikke kunne tænke mere.

Spørgsmålene meldte sig hurtigere, end mus avler mus: Skal vi have et indvielsesritual? Mon en mentor er en god ide? Skal det være obligatorisk at være med i et udvalg? Hvordan skaber man familier på tværs af køkkener og aldre? Hvordan gør vi Det Store Tietgenfællesskab det allermest attraktive at være med i? Kan vi gøre det ”kult”? Kan man overhovedet undgå spøgelseskollegianere? Hvilken rolle skal det allerede eksisterende velkomstudvalg så have i fremtiden?

Forslag blev nedskrevet, fremlagt og bearbejdet på efterfølgende kollegierådsmøder, som forslag nu gør, og resten af kollegiet blev præsenteret for Den Store Ide. Ideen er nu blevet til et håndgribeligt projekt, der stadig arbejdes på højtryk for at få færdigudviklet. Målet er, at vi i 2016 har fået sammensat det bedste introforløb for nye kollegianere, så man som nyindflytter føler sig så velkommen i familien som muligt, og samtidig får blod på tanden til selv at opsøge alternative fællesskaber. Nu mangler vi bare den sidste finpudsning.

Hvad vi helt konkret fandt frem til, vil vi ikke løfte sløret for endnu. Men du kan godt glæde dig, hvis du er så heldig at blive en af dem, der flytter ind på Tietgenkollegiet i 2016.