Omtale og priser

Tietgenkollegiet er i kraft af sin enestående arkitektur blevet hyppigt omtalt i medierne og har vundet en række internationalt anerkendte priser.

Priser

  • Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom 2005
  • Træprisen 2006
  • Præmieret af Københavns Kommune 2006
  • Betonelementprisen 2007
  • RIBA European Award 2007
  • Årets Arne 2011 – Uddelt af Arkitektforeningens lokalafdeling København til Lundgaard & Tranberg for “Guld/Sort/Grøn”-trilogien bestående af Tietgenkollegiet, Skuespilhuset og SEB Bank

Omtale

“Én bygning tager æren for hele årtiet: Tietgenkollegiet i Ørestad. [...]
Med sin runde form, veldimensionerede proportioner, varme materialer og socialt engagerende dynamiske opbygning var den undtagelsen i et tiår præget af tarveligt spekulationsbyggeri en masse. Tietgenkollegiet løftede den svære byrde at skabe orientering og stedsans i Ørestad Nord.”
Karsten Ifversen, Politiken

“The Tietgen Dormitory is a candidate unwritten hit-list that architectural critics, curators, historians, teachers and professional architects have established over several centuries. Thorvaldsen’s Museum, The Police Headquarters in Copenhagen, Århus City Hall, Bagsværd Church … perhaps our view of these buildings changes in time, the system occasionally reorganizes their ranking, but no matter what, they continue to be a standard part of the curriculum. Also, internationally.”
Martin Keiding, Arkitektur DK

“Man skal passe på med anvendelsen af de meget stærke tillægsord. De har evne til hurtigt at blive udvandet og dermed miste deres betydning. På den anden side skal de også bruges, når det er berettiget. Og det er det i forbindelse med det nye Tietgenkollegiet i Ørestad. Med sin arketypiske, men ikke ofte anvendte, cirkulære bygningskrop opnår det en ikonografisk karakter, der gør det selvskrevet til at indgå i enhver arkitekturkanon. [...] Det er lige før, man får lyst til at studere igen bare for at kunne prøve at bo der.”
Erik Juul, arkitekt maa i Byggeri 2005