Arkitekturen

Tietgenkollegiet er blevet et internationalt referenceværk, der har vundet adskillige priser, og som trækker opmærksomhed fra alle egne af kloden. Den cirkulære bygning er udtænkt af tegnestuen Lundgård & Tranberg og udmærker sig ikke blot gennem sin karakteristiske form og konstruktion, men også i kraft af materialevalget og udsmykningen.

“Selvom man har boet her længe, lægger man dagligt mærke til, hvor smukt her er. Fra 6. sal, hvor jeg bor, har jeg også en rigtig flot udsigt, hvor jeg kan se tårne og spir i hele København.” Carolin, beboer

En visionær bygherre

Tietgenkollegiet er en gave fra Nordea-fonden, der omkring årtusindeskiftet besluttede, at de ville opføre “fremtidens kollegium”. Igennem hele processen fremstod Nordea-fonden som en usædvanligt visionær bygherre, hvilket bl.a. kom til udtryk i det nærmest uhørte forhold, at der ingen øvre økonomisk grænse blev sat for arkitekterne – Tietgenkollegiet skulle være noget særligt, og så måtte man betale, hvad der nu skulle til.

Cirklen som styrende koncept

Kollegiet er skabt af tegnestuen Lundgaard & Tranberg og er i sit hovedkoncept disponeret som en cirkulær bygning i 7 etager, der rummer samtlige kollegiets faciliteter og omslutter ét stort, tilplantet gårdrum i figurens midte. Den cylindriske hovedform gennemskæres af 5 vertikale snit, der visuelt og funktionelt opdeler bygningen i sektioner, og fremstår som gennemgående, åbne passager, der giver adgang udefra til det centrale gårdrum.

Hængende køkkener

I kollegiets indre gård ses de centrale fællesarealer, køkkenerne og fællesrummene, der på nærmest naturstridig vis hænger frit i luften. Med en dybde på op til 8 meter er disse kasser en ingeniørmæssig bedrift, der krævede, at man hentede inspiration fra bl.a. brobygning på åbent hav.

Materialer

Foruden den karakteristiske cirkulære form ligger et af de mest iøjnefaldende elementer ved Tietgenkollegiets arkitektoniske udformning i materialevalget. På ydersiden er kollegiets facade beklædt med den kobberbaserede legering tombak og egetræ. De indendørs arealer præges af den glatte, rå beton, vægge beklædt med birkefinér og gulve af magnesit.

Indretning og udsmykning

De rå, naturlige materialer både suppleres og kontrasteres af kollegiets udsmykning, der er skabt af kunstnerne Mathilde Aggebo og Julie Henriksen. På boliggangene er de finérklædte vægge dekoreret med trykte mønstre, der medvirker til, at alle gange har sit eget unikke præg. Unikt er også kollegiets farverige vaskeri, og farverne går igen i blandt andet stole, postkasser og gardiner.

Arkitekternes intentioner.

Arkitekterne fra Lundgaard & Tranberg beskriver selv, hvordan deres intentioner har været:

  • at skabe en bygning, som indgår harmonisk i områdets nuværende og kommende bygnings- og landskabsstrukturer, og samtidig har en tydelig selvstændig identitet
  • at bygningen giver en afklaret, samlende form som symbol på kollegiets bærende idé om fællesskab
  • at sikre optimal overskuelighed og tilgængelighed overalt i kollegiet
  • at opnå ensartede, ligeværdige betingelser for alle boliger og boliggrupper i den samlede helhed (en “demokratisk” kollegiebygning)
  • at manifestere kollegiet i forhold til omgivelserne med et let genkendeligt, prægnant arkitektonisk udtryk
  • at fremhæve væsentlige synslinjer fra kollegiet mod det omgivende bylandskab, samt at sikre rummelige passager på tværs af landskabet mellem de to kanaler
  • at opnå en bygningsform, der er enkel og rationel i konstruktiv / byggeteknisk henseende, men samtidig er fleksibel for rumlig og udtryksmæssig variation.