Udvælgelsesprocessen

På Tietgenkollegiet er vi i den priviligerede, men også udfordrende situtation, at der altid er flere ansøgere, end der er ledige værelser. Der er derfor nedsat et indstillingsudvalg, der behandler ansøgningerne og udvælger de ansøgere, der skal optages på kollegiets venteliste.

Hvis ansøgeren overholder de formelle krav, der er beskrevet på siden Hvem kan søge?, vil ansøgningen blive vurderet af de 4 repræsentanter fra Indstillingsudvalget (ISU) samt en repræsentant for kollegiets administration eller bestyrelse.

Om Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalget består af 6 beboere, der er blevet demokratisk valgt af de øvrige beboere på det årlige konstituerende kollegierådsmøde. Udvalgets officielle formålsbeskrivelse lyder således: “Indstillingsudvalget (ISU) repræsenterer beboerne på Tietgenkollegiet og har til ansvar at optage ansvarsfulde, engagerede og sociale studerende, der kan understøtte et attraktivt bo-­ og studiemiljø.”

Udvalget varetager de 4 årlige ansøgningsrunder, der fungerer således, at ansøgningerne fordeles tilfældigt ud i 2 grupper af hver 3 ISU-medlemmer. Her vurderer de 3 ISU-medlemmer i hver gruppe ansøgningerne og sender de bedste 10 til 15% videre til finalerunden, hvor alle 6 medlemmer samt bestyrelsesformanden læser og vurderer.

Motivation og diversitet i fokus

Under bedømmelsen af de enkelte ansøgninger lægges der afgørende vægt på den del, hvor ansøgeren beskriver sin motivation til at bo på Tietgenkollegiet. Målet er at finde frem til de ansøgere, som man mener passer ind i kollegielivet, og som kan bidrage til at gøre Tietgenkollegiet til et dejligt sted at bo. Fordi hvert ISU-medlem trækker på sine egne erfaringer og holdninger, vil bedømmelserne nødvendigvis være subjektive, og det er således ikke muligt at definere præcis, hvad der udgør “den gode ansøgning”. ISU vurderer dog ud fra Tietgenkollegiets princip om diversitet, og ønsker således at få en bred vifte af forskellige beboere, hvad angår køn, studie, kultur, interessefelt ol. i hver ansøgningsrunde.

GODE RÅD FRA ISU

Der er ikke en færdig opskrift på den perfekte ansøgning. Dette skyldes at ISU-medlemmerne udover de generelle retningslinjer vurderer ud fra personlige erfaringer og præferencer og desuden søger diversitet i de nye beboere der vælges ind. Derudover udskiftes medlemmer af udvalget, og dermed præferencerne, årligt. Vi har dog forsøgt at samle en række gode råd til hvad man kan skrive og hvad man bør undgå at skrive. Det er vigtigt for os at understrege at man ikke er sikret en plads, fordi man følger disse råd, men at de blot tjener til inspiration.

Hvad kan man gøre:

  • Reflektere over, hvorfor det netop er Tietgenkollegiet, du søger ind på
  • Overveje hvordan du kunne forestille dig at bidrage til det sociale miljø på kollegiet
  • Fortælle om tidligere erfaringer med socialt og frivilligt arbejde, hvis du har gjort dette
  • Reflektere over det at bo med mange andre mennesker og rollen som roomie/kollegiebeboer
  • Adskille sig ved at fortælle om særlige interesser eller oplevelser
  • Vær ærlig

Hvad bør man undgå:

  • Undgå at skrive direkte af fra hjemmesiden
  • Undgå at bruge for meget plads på hvordan DU kan få gavn af alle faciliteterne og kollegiet
  • Undgå at sende andet end den tilladte A4 side. Udvalget vurderer ikke supplerende ansøgningsmateriale som fx videoer, hjemmesider ol.
  • Du behøver ikke skrive gymnasie karakterer i din motiverede ansøgning – vi tjekker om du opfylder kravene i din vedhæftede karakterudskrift.

tAVSHEDSPLIGT OG INHABILITET

Medlemmerne af ISU er omfattet af tavshedspligt, og de må derfor ikke videreformidle information om ansøgere/ansøgningerne til de øvrige beboere. Ligeledes er ISU­‐medlemmer med personligt forhold til ansøgere inhabile og udgår af bedømmelsen af den pågældende ansøger.

Tildeling af værelser

Når værelserne skal fordeles til ansøgerne på ventelisten, sker det efter princippet om, at der skal være den størst mulige diversitet på de forskellige køkkener. Dette omfatter bl.a., at man stræber efter at sikre en fordeling af køn, uddannelse m.v. på køkkenerne.