Udvælgelsesprocessen

På Tietgenkollegiet er vi i den priviligerede, men også udfordrende situtation, at der altid er flere ansøgere, end der er ledige værelser. Der er derfor nedsat et indstillingsudvalg, der behandler ansøgningerne og udvælger de ansøgere, der skal optages på kollegiets venteliste.

Hvis ansøgeren overholder de formelle krav, der er beskrevet på siden Hvem kan søge?, vil ansøgningen blive vurderet af de 4 repræsentanter fra Indstillingsudvalget (ISU) samt en repræsentant for kollegiets administration eller bestyrelse.

Om Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalget består af 4 beboere, der er blevet demokratisk valgt af de øvrige beboere. Der er som regel valg til Indstillingsudvalget en gang om året. Udvalgets officielle formålsbeskrivelse lyder således: “Indstillingsudvalget (ISU) repræsenterer beboerne på Tietgenkollegiet og har til ansvar at optage ansvarsfulde, engagerede og sociale studerende, der kan understøtte et attraktivt bo-­ og studiemiljø.”

Motivationen i fokus

Under bedømmelsen af de enkelte ansøgninger lægges der afgørende vægt på den del, hvor ansøgeren beskriver sin motivation til at bo på Tietgenkollegiet. Målet er at finde frem til de ansøgere, som man mener passer ind i kollegielivet, og som kan bidrage til at gøre Tietgenkollegiet til et dejligt sted at bo. Fordi hvert ISU-medlem trækker på sine egne erfaringer og holdninger, vil bedømmelserne nødvendigvis være subjektive, og det er således ikke muligt at definere præcis, hvad der udgør “den gode ansøgning”.

Tavshedspligt og inhabilitet

Medlemmerne af ISU er omfattet af tavshedspligt, og de må derfor ikke videreformidle information om ansøgere/ansøgningerne til de øvrige beboere. Ligeledes er ISU­‐medlemmer med personligt forhold til ansøgere inhabile og udgår af bedømmelsen af den pågældende ansøger.

Tildeling af værelser

Når værelserne skal fordeles til ansøgerne på ventelisten, sker det efter princippet om, at der skal være den størst mulige diversitet på de forskellige køkkener. Dette omfatter bl.a., at man stræber efter at sikre en ligelig fordeling af køn, uddannelse og nationalitet på køkkenerne.