Fremleje

Det er muligt at ansøge om at komme til at bo til fremleje på Tietgenkollegiet i en periode på op til 6 måneder. Fremleje kan komme på tale i de tilfælde, hvor en kollegianer, der har boet på Tietgenkollegiet i mindst 6 måneder, ønsker at fremleje sin bolig, eksempelvis i forbindelse med studieophold i udlandet eller uden for Øresundregionen.

Bemærk, at denne tekst er rettet mod eksterne, der ønsker at ansøge om at bo til fremleje på Tietgenkollegiet. Er du beboer, og vil du vide, hvordan du fremlejer dit værelse, kan du finde mere information på Inside.

Lovlig fremleje

Fremleje formidles af Tietgenkollegiets administration og er kun tilladt med kollegiets godkendelse. Al fremleje udenom kollegiets administration er ulovlig og vil medføre ophævelse af lejemålet. Prisen for at bo til fremleje er identisk med huslejen for det pågældende værelse.

Krav til fremlejetager

Fremlejetager skal opfylde de samme adgangskrav om karaktergennemsnit og studieaktivitet, som gælder for at komme på kollegiets venteliste (se under Hvem kan søge?). Fremlejetageren vil i fremlejeperioden være at betragte som kollegianer, og skal som sådan indtræde i kollegianernes forpligtelser og rettigheder, herunder eventuelle reglementer i det pågældende køkken

Hvordan ansøger jeg om at bo til fremleje på Tietgenkollegiet

Den bedste mulighed for at fremleje et værelse er hvis du selv finder en kollegianer som ønsker at fremleje sit værelse. Der er som regel kun er ganske få fremlejeboliger tilgængelige pr. semester.

Efter endt fremleje-periode

Bemærk, at du som fremlejetager kun kan fremleje én periode på max. 6 måneder.

Hvis du ønsker en bolig efter endt fremleje, skal du ansøge herom på normal vis, som alle andre ansøgere. Personer der bor eller har boet til fremleje behandles på lige vilkår med de andre ansøgere, og kommer således ikke foran på ventelisten.