Ansøgningsskema

Hvis du opfylder de krav, vi stiller til ansøgere og har du sat dig grundigt ind i hele ansøgningsprocessen, er du klar til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningen foregår digitalt via det online ansøgningssystem. NB såfremt I søger om parværelse skal begge ansøgere udfylde et ansøgningsskema.

Log ind i det online ansøgningssystem

Ansøgning foregår via kollegiets online ansøgningssystem:
Gå til det online ansøgningssystem på apply.tietgenkollegiet.dk

Du vil undervejs blive bedt om at uploade følge dokumenter i PDF-format:

  • En skriftlig motivation på maks. 1 A4-ark, hvor du beskriver, hvorfor du ønsker at blive optaget på Tietgenkollegiet
  • Dokumentation for studieaktivitet
  • Eksamensbevis for gymnasial uddannelse.